troféu Mega Horse 2012 - Ze Vasconcellos e Daiane Sudário

troféu Mega Horse 2012 - Ze Vasconcellos e Daiane Sudário Ze Vasconcellos Metal Sculptures

troféu Mega Horse 2012 - Ze Vasconcellos e Daiane Sudário

   Entrega do Treféu a Daine Sudario pelo escultor Ze vasconcellos na final da prova dos Tres Tambores no Super Horse Americana 2012